Rozwiązanie Oracle HCM — Human Resources (HR)

Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali globalnej

Osiągnięcie doskonałości operacyjnej i zwiększenie sprawności działania jest dziś możliwe dzięki globalnemu systemowi, który ujednolica typowe procesy kadrowe przy zachowaniu zgodności z krajowymi przepisami i procedurami.

Zasoby ludzkie

 • Zacznij swój dzień od przeglądania istotnych informacji kadrowych za pomocą kompleksowego panelu HCM.

 • Natychmiastowy wgląd w dane zespołu oraz możliwość uzyskania dokładniejszych danych o każdym z członków dzięki nowoczesnym aplikacjom HR.

 • Podgląd szczegółowych, osobistych informacji o każdym pracowniku i o jego roli w ramach organizacji.

 • Stały dostęp do informacji o pracownikach i organizacji za pomocą aplikacji HCM.


 

Promowanie elastyczności na skalę globalną

 • Dopasowanie typowych procesów HR w celu zastosowania jednolitego modelu zatrudniania na skalę globalną i lokalną oraz zapewnienia doskonałości operacyjnej
 • Udoskonalony, stały dostęp bezpośredni dla menedżerów i pracowników za pomocą wygodnego, prostego, intuicyjnego interfejsu
 • Całościowy wgląd w strukturę zespołu oraz całej organizacji — natychmiastowe podejmowanie działań i inicjowanie procesów HR
 • Komunikacja z osobami tego samego szczebla i usprawnienie współpracy dzięki narzędziom społecznościowym
 • Szybkie reagowanie na zmiany legislacyjne, organizacyjne i biznesowe
Historie sukcesu
BT — Wdrożenie chmury HCM Cloud
HCM CLOUD

BT — Rozwiązania Oracle HCM Cloud zastąpiły aplikacje HRMS PeopleSoft w środowisku lokalnym, aby zwiększyć możliwości pracowników. Dzięki temu BT może lepiej skupić się na jakości obsługi klienta, ograniczaniu kosztów i rozwoju. (8:00)

Sukcesy naszych klientów
Firmy dążą do pełnego wykorzystania dotychczasowych inwestycji
SPÓJNOŚĆ DANYCH

Chiro One, Herbalife, Sako, Newfield Exploration, Masdar, CUBIS, KOJ i American Career College płynnie integrują aplikacje Oracle HCM Cloud. (3:24)

Historie sukcesu
Globalny sukces firmy Masdar
GLOBALNE PROCESY ZARZĄDZANIA PERSONELEM

Masdar skutecznie zarządza zróżnicowanym personelem z całego świata dzięki globalnemu, jednolitemu, mobilnemu rozwiązaniu HCM. (4:12)

Podobne informacje

 • Nowoczesny HR
  Obejrzyj film, w którym Larry Ellison opisuje, jak rozwiązania Oracle HCM usprawniają tworzenie doskonałego środowiska pracy z naciskiem na rozwój umiejętności, współpracę, dogłębne informacje, mobilność oraz zaangażowanie pracowników.
 • HRMS w chmurze:
  Wykorzystaj potencjał systemów zarządzania kapitałem ludzkim w chmurze, aby poprawić efektywność realizacji usług.
 • Workforce Rewards
  Pozwala przyciągać i zatrzymywać pracowników dzięki obsłudze zróżnicowanych wynagrodzeń oraz poprawia skuteczność operacyjną dzięki obsłudze prostych i złożonych potrzeb organizacyjnych
 • Program Customer 2 Cloud
  Pozwala usuwać przeszkody utrudniające wdrażanie technologii w chmurze, modernizować systemy HRMS oraz w pełni wykorzystać możliwości technologii w chmurze.
 • Operacje HR — wyzwania
  Pozbądź się nadmiernej biurokracji w zarządzaniu personelem dzięki mobilnej i wygodnej platformie promującej odpowiedzialność i przestrzeganie zasad.
 • Ujednolicone rozwiązanie HCM i ERP
  Coraz więcej działów kadr i działów finansowych zaczyna korzystać z ujednoliconych rozwiązań w chmurze, aby w czasie rzeczywistym mieć informacje o działalności firmy.

Zacznij już teraz