Rozwiązanie Oracle HCM — Talent Management — Możliwości

HCM dla firm średniej wielkości

Szybki rozwój firmy prowadzi do dużej presji. Nowoczesne rozwiązania HCM Cloud umożliwiają wyszukiwanie i zatrzymywanie pracowników — Twojej najważniejszej inwestycji — oraz wspieranie ich rozwoju. Te proste w użyciu rozwiązania usprawniają podejmowanie decyzji oraz ułatwiają tworzenie doskonałych warunków pracy za pomocą zintegrowanego systemu.

 • Talent Management

Talent Management dla firm średniej wielkości

Planowanie zatrudnienia, tworzenie wakatów, pozyskiwanie i dobór kandydatów, generowanie ofert, wdrażanie wykwalifikowanej kadry do pracy oraz oceniaj, rozwijanie i dopasowywanie osobistych aspiracji pracowników do celów firmy.

Talent Acquisition

Rekrutacja i pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry

 • Szybsze i mniej kosztowne wyszukiwanie utalentowanych pracowników
 • Śledzenie postępów kandydatów dzięki automatyzacji i normalizacji procesów
 • Pomiar wpływu biznesowego procesu rekrutacji dzięki zaawansowanym narzędziom tworzenia raportów
Wdrażanie pracowników

Wdrażanie pracowników

 • Redukcja czasu osiągania pełnego poziomu produktywności i zaangażowania przez pracowników
 • Automatyzacja dokumentacji związanej z wdrażaniem i zgodnością z przepisami
 • Śledzenie postępów wdrażania pracowników
Szkolenie i rozwój

Learning and Development

 • Zapewnianie szkoleń wymaganych do wdrożenia pracowników oraz zarządzania wydajnością
 • Zarządzanie danymi pracowników związanymi z HR, wydajnością oraz szkoleniem z poziomu jednego systemu
 • Pomiar i śledzenie wyników szkoleń dzięki szczegółowym raportom
Wydajność i wynagrodzenie

Wydajność i wynagrodzenie

 • Przyciąganie i zatrzymywanie wydajnych pracowników i liderów oraz redukcja ryzyka utraty pracowników
 • Gromadzenie i konsolidowanie opinii z różnych źródeł do oceny wyników
 • Obliczanie wynagrodzenia zależnie od zaangażowania na podstawie rzetelnych informacji o wynikach pracy

Zacznij już teraz