Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Poznaj produkty HCM

Human Resources

Global Human Resources
 • Human Resources (HR)
 • Workforce Directory
 • Workforce Predictions
 • Workforce Modeling
 • HR Help Desk
 • Workforce Health and Safety Incidents
 • Benefits
 • Payroll
 • Work Life Solutions

Talent Management

Talent Management
 • Talent Acquisition
 • Goal and Performance Management
 • Compensation
 • Career Development
 • Talent Review and Succession
 • Learning

Workforce Management

Workforce Management
 • Time and Labor
 • Absence Management
 • Project Management
 • Expense Management

Aplikacje AI dla HCM

Aplikacje AI dla HCM
 • Best Candidates
 • Advanced HCM Controls
Aktualizacja produktów Oracle HCM Cloud — 2019 r.—Kluczowe innowacje uczłowieczające pracę

 

Nowe technologie umożliwiają kontekstowo inteligentne i oparte na bogatych danych kontakty w czasie rzeczywistym w każdym kanale

 

Aplikacje z inteligencją adaptacyjną

Dzięki zdolności do samouczenia się i sztucznej inteligencji aplikacje z inteligencją adaptacyjną mogą dostosowywać się do panujących warunków w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych oraz osiąganie wyższej wydajności i lepszych wyników.

Aplikacje z inteligencją adaptacyjną
Sztuczna inteligencja: gotowe do wdrożenia, gotowe do użycia
Aplikacje SaaS nowej generacji
Spraw, aby procesy kadrowe stały się bardziej ludzkie
 

Aplikacje oparte na inteligencji

Oracle Analytics umożliwia firmom dokonywanie samodzielnych analiz w celu uzyskania wniosków z danych bez nadmiernego nakładu pracy. Wszystkie piony biznesowe mogą uzyskiwać dostęp do tych wniosków w czasie rzeczywistym. Dzięki temu analizy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim nabierają pierwszorzędnego znaczenia, umożliwiając kreowanie kultury promującej wysoką wydajność.

Analityka biznesowa dla wszystkich branż
 

Aplikacje biznesowe typu blockchain

Gotowe, oparte na modelu SaaS aplikacje Oracle typu blockchain zapewniają więcej korzyści niż samo tylko wyeliminowanie pośredników, obniżenie kosztów i zwiększenie szybkości działania. Gwarantują również większą przejrzystość i identyfikowalność wielu procesów biznesowych.

Przyszłościowe aplikacje typu blockchain dostępne już dziś
Platforma Oracle typu blockchain
 

Asystenty cyfrowe: nawiązywanie lepszych kontaktów z klientami

Szybko buduj proste chatboty i zaawansowane asystenty cyfrowe, które pozwolą klientom prowadzić naturalne rozmowy z Twoją firmą.

Uprość złożone procesy i stwórz skonsolidowane miejsce pracy
Buduj interfejsy konwersacyjne
Chatboty zmieniają miejsce pracy

Bardziej ludzka praca w MŚP

Przedsiębiorstwa każdej wielkości potrzebują lepszych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników i zarządzania nimi, małe firmy stoją jednak przed wyjątkowym zestawem wyzwań w tym zakresie.

Dla MŚP zarządzanie procesami kadrowymi w chmurze jest opłacalną alternatywą dla outsourcingu operacji kadrowych, która dodatkowo przyczynia się do poprawy produktywności i zaangażowania pracowników.

Uruchamiaj swoje aplikacje w naszej chmurze

Wielu klientów Oracle korzysta z zainstalowanych lokalnie zaawansowanych rozwiązań HCM wchodzących w skład pakietów JD Edwards, PeopleSoft i Oracle E-Business Suite. Prędzej czy później rozwiązania te zostaną jednak przeniesione do chmury ze względu na wynikające z tego ruchu niekwestionowane korzyści.

Aby zapewnić klientom dostęp do tych korzyści, Oracle oferuje rozwiązania i usługi umożliwiające migrację do chmury Oracle HCM Cloud.

Opinie klientów