Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Poznaj produkty HCM

 

Nowe technologie umożliwiają kontakty w czasie rzeczywistym, kontekstowo inteligentne i oparte na bogatych danych, w każdym kanale

 

Aplikacje z inteligencją adaptacyjną

Dzięki samouczeniu się maszyn i sztucznej inteligencji aplikacje z inteligencją adaptacyjną potrafią się dostosowywać w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji biznesowych oraz osiąganie wyższej wydajności i lepszych wyników.

Aplikacje z inteligencją adaptacyjną
Sztuczna inteligencja: gotowe do wdrożenia, gotowe do użycia
Aplikacje SaaS nowej generacji
Spraw, aby procesy kadrowe stały się bardziej ludzkie
 

Aplikacje oparte na inteligencji

Oracle Analytics umożliwia firmom dokonywanie samodzielnych analiz w celu uzyskania wniosków z danych bez nadmiernego nakładu pracy. Wszystkie piony biznesowe mogą uzyskiwać dostęp do tych wniosków w czasie rzeczywistym. Dzięki temu analizy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) nabierają pierwszorzędnego znaczenia, umożliwiając kreowanie kultury promującej wysoką wydajność.

Analizy biznesowe dla wszystkich pionów biznesowych
Zapewnij możliwość podejmowania lepszych decyzji kadrowych
 

Aplikacje biznesowe oparte na technologii blockchain

Gotowe, oparte na modelu SaaS aplikacje typu blockchain firmy Oracle zapewniają więcej korzyści niż samo tylko wyeliminowanie pośredników, obniżenie kosztów i zwiększenie szybkości. Gwarantują również większą przejrzystość i identyfikowalność wielu procesów biznesowych.

Przyszłościowe aplikacje oparte na technologii blockchain dostępne już dziś
Platforma Oracle oparta na technologii blockchain
 

Chatboty: nawiązywanie lepszych kontaktów z klientami

Szybko buduj proste chatboty i zaawansowane asystenty cyfrowe, które pozwolą klientom prowadzić naturalne rozmowy z Twoją firmą.

Buduj interfejsy konwersacyjne
Chatboty Uniwersytetu w Adelaide
Chatboty przekształcają środowisko pracy

Najlepsza na rynku chmura HCM Cloud

HCM według wielkości firmy

Małe i średnie przedsiębiorstwa
Małe i średnie przedsiębiorstwa

Dla szybko rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) kluczowe znaczenie mają kwalifikacje pracowników.

Firmy średniej wielkości
Firmy średniej wielkości

Rozwijaj swoją firmę dzięki prostemu i kompletnemu rozwiązaniu HCM.

Duże przedsiębiorstwa
Duże przedsiębiorstwa

Przygotuj swoje przedsiębiorstwo na wyzwania przyszłości za pomocą platformy Oracle HCM Cloud.

Zobacz więcej zasobów dotyczących HCM

Produkty lokalne

Uruchom swoje aplikacje w naszej chmurze

Wielu klientów firmy Oracle posiada niezawodne wdrożenia HCM w ramach rozwiązań JD Edwards, PeopleSoft i Oracle E-Business Suite, które chcą zachować. Jednak prędzej czy później te aplikacje zostaną przeniesione do chmury, ponieważ korzyści z tym związane są niepodważalne.

Aby umożliwić Ci osiągnięcie z tych korzyści, firma Oracle oferuje rozwiązania i usługi umożliwiające migrację do rozwiązania Oracle HCM Cloud.