Rozwiązanie Oracle Human Capital Management dla operacji HR

Rozwiązanie Oracle Human Capital Management dla specjalistów HR
HCM dla specjalistów
 
Globalne zasoby ludzkie
Globalne zasoby ludzkie Globalne zasoby ludzkie

Czy jesteś przygotowany do działań na skalę globalną?

Kompletne globalne rozwiązanie z możliwością pracy w wielu krajach pozwala na optymalizację procesów, zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami i szybkie dostosowanie do zmian organizacyjnych i prawnych. Natywne funkcje mobilne i społecznościowe zapewniają jeszcze lepszy poziom usług dla pracowników.Payroll Management
Payroll Management Payroll Management

Czy możesz zapewnić skuteczne zarządzanie płacami?

Zagwarantuj terminowe wypłacanie wynagrodzeń zgodnie z globalnymi i lokalnymi zasadami. Rozwiązanie doskonale się sprawdza zarówno w przypadku prostych, jak i złożonych potrzeb płacowych.


Zarządzanie personelem
Zarządzanie personelem Zarządzanie personelem

Czy Twoje rozwiązanie pomaga Ci optymalizować zarządzanie personelem?

Pozbądź się nadmiernej biurokracji w zarządzaniu personelem dzięki mobilnej i wygodnej platformie promującej odpowiedzialność i przestrzeganie zasad. Wykorzystaj elastyczną platformę o dużych możliwościach konfiguracji, by wygodnie zarządzać pracownikami pod kątem produktywności i nieobecności oraz monitorować te czynniki.


Zarządzanie w różnorodnym środowisku
Zarządzanie w różnorodnym środowisku Zarządzanie w różnorodnym środowisku

Czy masz możliwości wspierania różnorodności wśród pracowników?

Przygotowuj programy rekrutacyjne pod kątem różnorodności, wspieraj sieci społecznościowe pracowników i twórz programy szkoleniowe oraz rozwojowe, cały czas monitorując zgodność z przepisami.


Programy płacowe
Programy płacowe Programy płacowe

Czy potrafisz zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników za pomocą analizy i zróżnicowania wynagrodzeń?

Twórz zróżnicowane programy płacowe i dopasowuj premie uznaniowe do wyników, by nagradzać wydajnych pracowników i jednocześnie kontrolować ogólne wydatki płacowe.


Zacznij już teraz

marketing