Czy Twoja organizacja jest gotowa na wprowadzenie sztucznej inteligencji?

Zapoznaj się z tą interaktywną infografiką i sprawdź, co pracownicy i kierownicy działu HR myślą na temat sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Czy pracownicy są bardziej otwarci na innowacje niż ich przełożeni?

Kadry: działanie w oparciu o innowacje

The Importance of Leading the Way
Zwiększanie zasięgu działań

Dowiedz się, w jaki sposób Movember Foundation wykorzystuje Oracle Cloud, aby dotrzeć do swoich zwolenników i zwiększyć świadomość problemów zdrowotnych mężczyzn.

Trust Your People to Embrace Tech
Pozwól pracownikom wykorzystywać nowe technologie

Ta interaktywna ankieta jest dowodem na to, że pracownicy i menedżerowie HR są chętni, aby wykorzystywać sztuczną inteligencję, chatboty i automatyzację.

The Importance of Leading the Way
Znaczenie bycia liderem

Obejrzyj inspirujący film, z którego dowiesz się, jak automatyzacja i sztuczna inteligencja pozwolą Twoim pracownikom pracować na wyższym poziomie, uwzględniającym w większym stopniu czynnik ludzki.

Oracle OpenWorld Europe: Londyn 16-17 stycznia 2019 r

Historie sukcesu użytkowników HCM Cloud

Prostota: usprawnienia i efektywność

Korzystając z Oracle HCM Cloud, największa włoska firma ubezpieczeniowa Generali zcentralizowała swoje globalne dane kadrowe z ponad 50 odrębnych systemów i usprawniła planowanie zatrudnienia dla 76 tysięcy stanowisk pracy na całym świecie.

 

Prostota: usprawnienia i efektywność

Korzystając z Oracle HCM Cloud, największa włoska firma ubezpieczeniowa Generali zcentralizowała swoje globalne dane kadrowe z ponad 50 odrębnych systemów i usprawniła planowanie zatrudnienia dla 76 tysięcy stanowisk pracy na całym świecie
Schneider

Korzystając z rozwiązania Oracle HCM Cloud, firma Schneider buduje przedsiębiorstwo transportowe przyszłości, pozwalając na bezpośrednie angażowanie kierowców w prowadzone szkolenia.

 

Schneider

Korzystając z rozwiązań Oracle HCM Cloud, firma Schneider buduje przedsiębiorstwo transportowe przyszłości za pomocą odpowiedniej infrastruktury, platformy i oprogramowania jako usługi, co pozwala na bezpośrednie angażowanie kierowców w prowadzone szkolenia.

Fujitsu

Firma Fujitsu dokonała całkowitej transformacji cyfrowej swojego modelu HR, wykorzystując rozwiązanie Oracle HCM Cloud, by zwiększyć wydajność pracowników.

 

Fujitsu

Korzystając z Oracle HCM Cloud, firma Fujitsu dokonała całkowitej transformacji cyfrowej swojego modelu HR, wprowadzając ujednolicone procesy dla 26 tysięcy pracowników w 37 krajach, co pozwoliło zwiększyć wydajność pracy i obniżyć stopień złożoności działań.

Grupa Co-op

Grupa Co-op skorzystała z Oracle HCM Cloud, aby połączyć ze sobą odrębne systemy i procesy funkcjonujące w jej spółkach zależnych i nowo nabytych sieciach handlowych.

 

Grupa Co-op

Korzystając z Oracle HCM Cloud, grupie Co-op udało się połączyć rozproszone systemy i procesy funkcjonujące w jej spółkach zależnych i nowo nabytych sieciach handlowych w jedno scentralizowane rozwiązanie umożliwiające dalszy wzrost i rozwój działalności firmy.

Wyjdź poza zarządzanie zasobami ludzkimi

Zoptymalizuj swoją siłę roboczą z Oracle HCM Cloud.

Zbliżenie działu HR i technologii

Polecane

Produkty chmurowe HCM

Produkty HCM