Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle HCM Cloud Named a Leader Again by Gartner

We work with some of the smartest, most innovative minds in the HR space—our customers. Thanks to the success of this partnership, for four consecutive years, we have been named a leader in the 2019 Gartner Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises.

Read the report to get an overview of the key HCM vendors and why Oracle is positioned highest in the leader’s quadrant for our completeness of vision.

Create Tomorrow, Today—Oracle HCM Cloud, Work Made Human

Oracle provides organizations a complete HCM cloud solution that drives digital transformation and improves business agility while meeting both current and future business requirements.

Our vision for organizational excellence includes creating a unified cloud solution that connects Finance and HR to improve business performance.

Oracle HCM Cloud—Work Made Human is focused on creating human experiences and strengthening business agility.

Dlaczego Oracle HCM Cloud jest dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy?

To nowe środowisko dla pracowników i specjalistów ds. kadrowych. Oczekiwania wewnątrz firmy i poza nią ulegają zmianom, a tempo tych zmian stale rośnie. W ciągu niespełna 10 lat media społecznościowe i technologie mobilne zmieniły nasze życie osobiste i zawodowe. Sztuczna inteligencja (AI) i samouczenie się maszyn to technologie stosowane w coraz większej liczbie wykorzystywanych dziś przez nas codziennie narzędzi, a kto wie, co przyniesie jutro. Zarządzanie pracownikami w dobie cyfryzacji wymaga rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim (human capital management, HCM), które jest nie tylko inteligentne, ale i elastyczne. A ponieważ zaangażowanie pracowników ma dziś priorytet wyższy niż kiedykolwiek, rozwiązanie HCM musi być intuicyjne i proste w obsłudze. Na szczęście takie rozwiązanie istnieje.

Zapewnij najlepszą w swojej klasie obsługę pracowników, zarządzając jednocześnie zmianami

Kierownicy działów kadr chcą, aby ich rozwiązanie HCM spełniało zmieniające się wymagania biznesowe związane z zarządzaniem kadrami i pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników, jednocześnie zwiększając ich wydajność. Aby ułatwić i uatrakcyjnić pracownikom korzystanie z tego rozwiązania, chcą wykorzystać sztuczną inteligencję i samouczenie się maszyn, aby uprościć rutynowe procesy i transakcje oraz dostosować strategię działania pracowników do działalności firmy. Rozwiązanie Oracle Human Capital Management Cloud (Oracle HCM Cloud) umożliwia kierownikom działów kadr udostępnianie pracownikom kompleksowego zestawu funkcji, który dopełnia wszystkie aspekty cyklu życia pracownika, zapewniając pozytywny bodziec do rozwoju firmy i wzrostu jej wydajności. W rzeczywistości jest to jeden z powodów, dla których czołowy analityk uznał rozwiązanie Oracle HCM Cloud za produkt prawdziwie wizjonerski.

Zwiększ zaangażowanie pracowników dzięki spersonalizowanemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika

Przestarzałe narzędzia stanowią barierę ograniczającą zaangażowanie pracowników. Nowoczesne chmurowe rozwiązanie HCM, oferujące pracownikom spersonalizowany i intuicyjny interfejs użytkownika, ma wiele integralnych zalet w porównaniu z przestarzałymi systemami starszego typu. Kierownicy działów kadr wiedzą, że udostępniając samoaktywujące się transakcje, które wymagają od użytkowników wprowadzania mniejszej ilości danych, uzyskują wyższe wskaźniki ukończenia tych transakcji oraz wymierne korzyści w postaci oszczędności czasu i obniżenia kosztów. A strona główna przypominająca z wyglądu znane pracownikom strony kanałów informacyjnych oraz inteligentniejsze funkcje pomocy w sprawach kadrowych zwiększają chęć korzystania z rozwiązania.

Korzystając z rozwiązania Oracle HCM Cloud, użytkownicy mogą wybrać swoje preferencje na jednym urządzeniu i wiedzą, że te preferencje zostaną automatycznie zastosowane do wszystkich używanych przez nich urządzeń, eliminując konieczność ich konfiguracji i zapewniając większą wygodę. Gdy proste interakcje i wygląd interfejsu są spójne na wszystkich urządzeniach, wynikiem jest bardziej spersonalizowana i satysfakcjonująca obsługa użytkownika.

Osiągnij szybciej oczekiwane wyniki dzięki AI i samouczeniu się maszyn

Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i samouczenie się maszyn, oferują działom kadr ogromny potencjał, zapewniając obsługę różnych funkcji — od rekrutacji i zatrzymywania pracowników po obsługę wszystkich aspektów zarządzania kadrami. Oparte na sztucznej inteligencji chmurowe rozwiązanie HCM może pomóc kierownictwu i poszczególnym współpracownikom w szybszym podejmowaniu trafniejszych decyzji. Funkcje AI wbudowane w aplikacje mogą polecać role i mentorów dla pracownika, sugerować kursy i dodatkowe możliwości nauki, a nawet przewidzieć, którzy pracownicy mogą myśleć o opuszczeniu firmy. Mechanizmy kojarzenia oparte na AI pomagają osobom rekrutującym zidentyfikować najlepszych kandydatów i asystują pracownikom w znajdywaniu optymalnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej.

Technologie te wspierają podejmowanie decyzji, wykorzystując ogromne przepływy informacji dostępnych w przedsiębiorstwie. Dane dotyczące wydajności pracowników połączone z danymi na temat sprzedaży i marketingu oraz innymi danymi operacyjnymi oferują kierownictwu cenne informacje oparte na faktach, a nie na założeniach. W miarę zwiększania się ilości danych i wzrostu dokładności generowanych analiz rozwiązanie Oracle HCM Cloud przechodzi od informowania, co wydarzyło się w przeszłości, do prognozowania, co wydarzy się w przyszłości — zapewniając przedsiębiorstwom wyraźną przewagę nad konkurencją.

Zapewnij dostęp do funkcji kadrowych z dowolnego miejsca dzięki mobilno-responsywnej architekturze rozwiązania

Dzisiejsi pracownicy cenią sobie mobilność i chcą mieć możliwość interakcji z systemami kadrowymi z poziomu dowolnego urządzenia, w dowolnym momencie. Wielu z nich pracuje zdalnie lub często podróżuje. Oczekują więc rozwiązania, które umożliwi im dostęp do informacji z dowolnego miejsca i korzystanie z narzędzi przyspieszających realizację zadań. Procesy kadrowe i interakcje muszą być więc bezproblemowo obsługiwane również z poziomu urządzeń mobilnych. Oznacza to korzystanie ze stron o wysokiej wydajności, które szybko ładują treści, oraz umieszczanie na ekranie tylko tych danych i zadań, którymi użytkownicy mają się zajmować.

Mobilno-responsywna architektura rozwiązania Oracle HCM Cloud umożliwia firmom oferowanie takiego samego interfejsu użytkownika na wszystkich urządzeniach i przeglądarkach, zapewniającego spójny wygląd, funkcjonalność, personalizację, wydajność i bezpieczeństwo danych. Bezproblemowy w obsłudze interfejs zwiększa zaangażowanie użytkowników i wydajność działalności biznesowej, ograniczając jednocześnie koszty zarządzania urządzeniami i wyzwania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa.

Uprość procesy za pomocą chatbotów i interfejsów konwersacyjnych

Chatboty i interfejsy konwersacyjne sprawiają, że interakcje z rozwiązaniami HCM są prostsze i bardziej satysfakcjonujące. Dzięki możliwościom przetwarzania języka naturalnego chatboty skutecznie wspierają użytkowników przez cały czas korzystania z rozwiązania, aż do końcowych etapów każdego procesu, zapewniając satysfakcjonującą obsługę w zakresie rekrutacji, wdrażania do pracy, szkoleń, rozwoju kariery itd. Asystenty cyfrowe i oprogramowanie do rozpoznawania głosu zachęcają do jeszcze większego zaangażowania. Asystenty cyfrowe i inne technologie interfejsu konwersacyjnego rozwijają się szybko i wkrótce użytkownicy będą wchodzili w interakcje z oprogramowaniem głównie za ich pośrednictwem. Rozwiązanie Oracle HCM Cloud zostało zaprojektowane tak, aby można je było łatwo skonfigurować do współpracy z dowolnym interfejsem konwersacyjnym lub asystentem, co pozwala wykorzystać zaawansowane możliwości tych nowych narzędzi do celów kadrowych.

Rozbuduj swoje aplikacje o usługi Oracle Platform as a Service

Czy programiści mogą uzyskać dostęp do systemu Twojej firmy, aby dokonać niestandardowych konfiguracji lub specjalnych integracji? Jeśli przyszłość Twojej firmy jest powiązana z integracją technologii kadrowych z innymi aplikacjami biznesowymi, musisz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu Oracle HCM Cloud.

Rozwiązanie Oracle HCM Cloud jest zbudowane od podstaw tak, aby działać na jednej platformie, zapewniając jednocześnie możliwość dostosowania jego funkcji do potrzeb danej firmy. Można je zintegrować z systemem finansowym przedsiębiorstwa i jego systemem obsługi klienta oraz z oprogramowaniem do zarządzania łańcuchem dostaw, aby lepiej dostosować dział kadr do celów biznesowych firmy. Oferowane przez rozwiązanie Oracle HCM Cloud opcje jego udostępniania w modelu PaaS (platform-as-a-service, udostępnianie platformy jako usługi), umożliwiające tworzenie niestandardowych aplikacji, otwierają przed tym rozwiązaniem pełną gamę nowych możliwości i pozwalają kierownikom działów kadr dostosowywać podległe im jednostki do ciągle zmieniającego się środowiska. Narzędzia przyszłości będą proste, inteligentne i elastyczne. Tylko rozwiązanie Oracle HCM Cloud oferuje takie narzędzia już dziś.

Polecane

Produkty HCM

Produkty HCM
Przyspiesz transformację

Oracle HCM Cloud to proste rozwiązanie o dużych możliwościach

WYZWANIE BIZNESOWE

Czy możesz zapewnić przydatne wnioski, aby podejmować lepsze decyzje?

ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie Oracle HCM Cloud opracowano z uwzględnieniem możliwości zastosowania sztucznej inteligencji, aby umożliwić szybsze podejmowanie lepszych decyzji wpływających na transformację firmy. Nasza sztuczna inteligencja poleca role, sugeruje szkolenia i przewiduje, którzy pracownicy mogą myśleć o opuszczeniu firmy.

WYZWANIE BIZNESOWE

Jak utrzymać zaangażowanie swoich pracowników?

ROZWIĄZANIE

Uzyskaj najwyższe zaangażowanie pracowników i innowacyjne miejsca pracy. Rozwiązanie Oracle HCM Cloud stawia ludzi w centrum projektu w sposób spójny, prosty i znaczący.

WYZWANIE BIZNESOWE

Jak szybko reagujesz na zmiany legislacyjne i organizacyjne?

ROZWIĄZANIE

Uzyskaj większą sprawność działania pracowników i firmy dzięki elastycznemu rozwiązaniu zgodnemu ze zmieniającymi się praktykami, potrzebami i wymaganiami biznesowymi. Z łatwością konfiguruj schematy organizacyjne i modelowanie zasobów ludzkich — bez angażowania działu IT.

WYZWANIE BIZNESOWE

Czy Twoje procesy HR są spójne w całej organizacji?

ROZWIĄZANIE

Zapewnienie kompleksowych procesów biznesowych pozwala zmaksymalizować wyniki, ponieważ jest łatwo osiągalne, zwiększa zwrot z inwestycji i zmniejsza całkowity koszt posiadania. Oracle oferuje kompletne rozwiązanie chmurowe HCM na jednej wspólnej platformie, obejmujące funkcje rekrutacji, podstawowego zarządzania kadrami, zarządzania talentami, wynagrodzeń i monitorowanie czasu, a także rozwiązania ułatwiające równoważenie życia zawodowego/osobistego.

Jak przejść do chmury

Przekształć swój dział HR z myślą o cyfrowej przyszłości

Aby Twój dział HR był gotowy na przyszłe wyzwania biznesowe, potrzebny jest nie tylko ładny interfejs użytkownika. Oracle pomoże Ci rozpocząć migrację do chmury. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowe wdrożenie rozwiązania chmurowego, migrację starszych systemów czy podejście hybrydowe, możliwości nowoczesnej chmury HR firmy Oracle zapewniają elastyczność w zakresie przejścia do chmury na własnych warunkach.

Angażuj, informuj i zwiększaj możliwości personelu

Wspieraj rozwój swoich pracowników dzięki Oracle HCM Cloud. Przecieraj szlaki dzięki praktycznym wnioskom dotyczącym personelu i narzędziom ułatwiającym współpracę. Zapewnij zaawansowane i połączone środowisko pracy. Przyciągnij i zatrzymaj najlepsze talenty. Skorzystaj z rozwijających się technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i czatboty, aby stymulować innowacyjność i budować fundamenty dla przyszłych działań.

Jak osiągnąć korzyści?

Finanse i HR: Nowe mocne partnerstwo w chmurze

37% firm wybrało rozwiązanie Oracle HCM Cloud, aby ułatwić współpracę działów HR i finansów. Przeczytaj ankietę MIT Technology Review, aby dowiedzieć się więcej o nowym partnerstwie w chmurze.

Finanse i HR: Nowe mocne partnerstwo w chmurze
Przyśpiesz transformację firmy

Oracle HCM Cloud to rozwiązanie naprawdę zaawansowane

Inteligentne

Inteligentne

Rozwiązanie Oracle HCM Cloud umożliwia transformację firmy, ułatwiając szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji (AI). Oparte na AI funkcje Oracle polecają role właściwe dla danej osoby, sugerują szkolenia i przewidują, którzy pracownicy mogą rozważać odejście z firmy.

Samouczenie się maszyn sprawiło, że tradycyjne metody nauczania i rozwoju stały się przestarzałe (PDF)

Spersonalizowane

Zapewnij najwyższe zaangażowanie pracowników i innowacyjne miejsca pracy. Rozwiązanie Oracle HCM Cloud udostępnia użytkownikom swoje możliwości w sposób spójny, prosty i skuteczny.

Większe zaangażowanie dzięki rozwiązaniom zapewniającym równowagę między życiem zawodowym i osobistym (PDF)
Kompletne

Kompletne

Wdrożenie kompleksowych procesów biznesowych zapewnia lepsze wyniki, ponieważ takie procesy są łatwe w obsłudze, zwiększają zwrot z inwestycji i obniżają całkowity koszt posiadania. Firma Oracle oferuje najbardziej kompletne chmurowe rozwiązanie HCM oparte na jednej wspólnej platformie, które umożliwia obsługę rekrutacji i głównych funkcji kadrowych, zarządzanie kwalifikacjami pracowników, obsługę płac, monitorowanie czasu pracy i wprowadzenie rozwiązań zapewniających równowagę między życiem zawodowym i osobistym.

Globalny system kadrowy dla biznesu (PDF)
Adaptacyjne

Adaptacyjne

Zapewnij elastyczność kadr i działalności biznesowej, wykorzystując wszechstronne rozwiązanie, które zaspokoi zmieniające się potrzeby i wymagania biznesowe Twojej firmy i jej pracowników. Umożliwia ono m.in. konfigurowanie schematów organizacyjnych i modelowanie zasobów kadrowych bez konieczności korzystania z usług działu IT.

Jakie będzie Twoje przedsiębiorstwo w przyszłości?
Nie znasz jeszcze rozwiązań HCM?

Biblioteka zasobów szkoleniowych dotyczących rozwiązań HCM

HR odważnie wchodzi w obszar zaawansowanej analizy danych
HR odważnie wchodzi w obszar zaawansowanej analizy danych

Nasza wizja doskonałości organizacyjnej opiera się na analizie talentów. Przeczytaj raport „HR odważnie wchodzi w obszar zaawansowanej analizy danych” i dowiedz się, jak dać pracownikom więcej możliwości dzięki danym.

Magazyn MIT Technology Review
Nowe partnerstwo w chmurze

Magazyn MIT Technology Review: Zapoznaj się z korzyściami wynikającymi ze współpracy działu finansowego z działem kadr

Transformacja działu kadr
Transformacja działu kadr

Przygotuj swój dział kadr do zmian, które zapewnią mu większą elastyczność i operatywność.

Krótka prezentacja rozwiązania HCM
Krótka prezentacja rozwiązania HCM

Weź udział w prezentacji możliwości rozwiązania Oracle HCM Cloud.

Zobacz więcej zasobów dotyczących rozwiązań HCM
Odkryj

Sukcesy klientów korzystających z rozwiązania HCM Cloud

Tendencje

Najnowsze blogi i analizy poświęcone HR