Oracle Cloud Infrastructure 2,5-krotnie zwiększa wydajność

Przełączenie platformy Cisco Tetration na rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure znakomicie zwiększyło wykorzystanie procesora i wydajność w porównaniu do urządzenia lokalnego.

Oszczędności zapewniane przez model IaaS

Osiągnij elastyczność i wygodę chmury publicznej z precyzyjną kontrolą, bezpieczeństwem i przewidywalnością infrastruktury lokalnej, aby uzyskać wydajne i opłacalne usługi IaaS o wysokiej dostępności. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Oracle Cloud Infrastructure

Specjalistyczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw: Usługi oparte na subskrypcji,—w tym usługi obliczeniowe, magazynowe i sieciowe,—które umożliwiają firmom wykonywanie dowolnego zadania w chmurze.

Oracle Cloud
Wypróbuj Oracle Cloud za darmo.—Zyskaj nawet 3500 godzin dostępu do usług Oracle Cloud.
Oracle Cloud Infrastructure

Specjalistyczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw

Chmura publiczna umożliwia transformację przedsiębiorstw na całym świecie. Dzięki wykorzystaniu infrastruktury jako usługi (IaaS) firmy przeprowadzają transformację cyfrową, usprawniają pracę deweloperów, przyśpieszają dostarczanie aplikacji, modernizują operacje IT i skracają czas wprowadzania produktów na rynek. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) to ekonomiczna platforma pozwalająca osiągać pożądane wyniki biznesowe. Poprawa wydajności uzyskana dodatkowo dzięki przejściu na Oracle Cloud Infrastructure mówi sama za siebie. Podejmij wydajnościowe wyzwanie.

Oracle Cloud Infrastructure reprezentuje całkowicie nową architekturę chmury publicznej i służy jako warstwa podstawowa Oracle Cloud. Infrastruktura została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić przewidywalność wydajności, bezpieczeństwo na każdym poziomie i zarządzanie wymagane w przypadku obciążeń przedsiębiorstw. Oracle wspiera tradycyjne, newralgiczne i wymagające dużej wydajności obciążenia, które zazwyczaj występują w środowiskach lokalnych, przy wykorzystaniu takich technologii jak sztuczna inteligencja (SI), samouczenie się maszyn (ML) i moc obliczeniowa o wysokiej wydajności (HPC), jak również natywne aplikacje chmurowe.

Krótko mówiąc, rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure zostało opracowane z myślą o aplikacjach, z których korzystasz już dziś, jak również tych, które będziesz tworzyć w przyszłości.

Produkty Oracle Cloud Infrastructure (IaaS)

Oracle Cloud Infrastructure łączy w ramach jednej oferty zalety chmury publicznej (dostępność na żądanie, samoobsługa, skalowalność, opłaty za faktycznie wykorzystane zasoby) z korzyściami, które zwykle kojarzone są ze środowiskiem lokalnym (zarządzanie, przewidywalność, kontrola).

Przetwarzanie danych
Liczba produktów
Fizyczne zasoby obliczeniowe

Fizyczne zasoby obliczeniowe Oracle Cloud Infrastructure zapewniają dostęp na żądanie do dedykowanych serwerów fizycznych, oferujących wysoką, przewidywalną wydajność dla najbardziej wymagających zadań.

Maszyny wirtualne oparte na procesorach graficznych a zasoby fizyczne

Produkty oparte na technologii firmy NVIDIA oferują szereg opcji w przypadku zadań silnie obciążających kartę graficzną, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność, wymaganą przez sztuczną inteligencję i algorytmy samouczenia się maszyn.

Maszyny wirtualne

Maszyny wirtualne (VM) Oracle Cloud Infrastructure idealnie nadają się do uruchamiania aplikacji niewymagających wydajności dedykowanego serwera fizycznego.

Pamięć masowa
Liczba produktów
Block Volume

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Block Volume Storage pozwala firmom na dynamiczne udostępnianie danych i zarządzanie blokami pojemności pamięci masowej. Wszystkie pamięci masowe flash zapewniają wyjątkowo wysoką wydajność, a Oracle nie pobiera opłat za liczbę operacji wejścia-wyjścia na sekundę.

Przechowywanie plików

Oracle Cloud Infrastructure File Storage to chmurowa usługa przechowywania plików klasy korporacyjnej, oferująca ogromną skalowalność, wysoką dostępność i niezwykłą trwałość.

Przechowywanie obiektów

Oracle Cloud Infrastructure Object Storage zapewnia niezawodne, trwałe i wysoko dostępne przechowywanie obiektów.

Przechowywanie archiwów

Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage służy do przechowywania rzadko używanych danych, które wymagają długich okresów przechowywania. Wszystkie dane w spoczynku są szyfrowane.

Rozwiązania sieciowe
Liczba produktów
Rozwiązania sieciowe

Oracle Cloud Infrastructure Networking umożliwia przedsiębiorstwom rozbudowę infrastruktury IT o wysoce konfigurowalne sieci wirtualne w chmurze (VCN) oraz usługi łączności, łączące lokalne centra danych z Oracle Cloud Infrastructure.

Równoważenie obciążeń

Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing oferuje opcje rozłożenia procesów obciążenia zadaniami na wiele zasobów w wielowarstwowych i wysoce rozproszonych architekturach aplikacji w celu zapewnienia dostępności.

FastConnect
Liczba produktów
FastConnect

Usługa Oracle Cloud Infrastructure FastConnect umożliwia przedsiębiorstwom rozbudowę infrastruktury IT o dedykowaną łączność z zasobami Oracle Cloud Infrastructure. Alternatywą dla korzystania z publicznego internetu jest usługa FastConnect, oferująca przewidywalną i spójną wydajność oraz brak opłat za konwersję danych.

Kontenery
Liczba produktów
Kontenery

Oracle Cloud Infrastructure oferuje zarządzaną usługę Kubernetes do tworzenia klastrów i zarządzania nimi oraz prywatny rejestr do przechowywania i udostępniania obrazów kontenerów.

Container Engine for Kubernetes

Pobieraj najnowsze aktualizacje Kubernetes i dotrzymuj tempa i zgodności z ekosystemem CNCF bez narzutu w kwestii zarządzania i administracji, a wszystko to zintegrowane z wielodostępem do Oracle Cloud Infrastructure.

Rejestr

Wysoce dostępna usługa rejestru kontenerów prywatnych, która umożliwia przechowywanie i udostępnianie obrazów kontenerów w regionach ich wdrożeń. Wstawiaj i ściągaj obrazy przy użyciu interfejsu wiersza polecenia Docker lub bezpośrednio do wdrożeń Kubernetes.

Bezpieczeństwo
Liczba produktów
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to podstawowa zasada projektowania w ramach Oracle Cloud Infrastructure. Oracle oferuje zabezpieczenia na każdym poziomie, w tym doskonałą izolację klientów, ochronę danych klientów, ochronę przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu oraz wysoce zautomatyzowaną eliminację skutków zagrożeń. W ramach naszej infrastruktury izolujemy zasoby obliczeniowe i sieciowe, dzięki czemu żaden klient nie może zobaczyć danych ani ruchu sieciowego innych klientów.

Cloud Access Security Broker (CASB)

Chroń swoje instalacje IaaS, SaaS i PaaS w chmurze. Oracle CASB Cloud Service to działający w wielu trybach broker zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB), który umożliwia zaawansowaną analizę zagrożeń z zastosowaniem analityki zachowania użytkownika (UBA) oraz danych zewnętrznych, rozpowszechnianie konfiguracji, monitorowanie i alerty oraz wykrywanie oprogramowania i danych niezatwierdzonych przez dział IT.

Key Management Service (KMS)

Usługi KMS służą do definiowania zasad użytkowania kluczy i zarządzania nimi oraz do przyznawania użytkownikom Oracle IAM, grupom lub usługom praw do używania, zarządzania lub kojarzenia kluczy z zasobami. Nasza usługa Key Management Service przechowuje klucze na izolowanych partycjach wewnątrz sprzętowych modułów zabezpieczeń (HSM) mających certyfikaty bezpieczeństwa FIPS 140-2 Level 3, replikowanych wielokrotnie w regionie w celu zapewnienia trwałości i dostępności kluczy.

Usługi brzegowe
Liczba produktów
System nazw domen (DNS)

Korzystaj z zarządzanych usług DNS w celu zapewnienia odporności sieci i optymalizacji globalnego ruchu aplikacji internetowych w oparciu o wiodące w branży oferty Dyn. Wydajność usługi DNS ma znaczenie. W przypadku nowoczesnych witryn i aplikacji rozpoznawanie nazw domen może stanowić do 30 procent czasu ładowania witryny. Dyn od dawna znajduje się w grupie liderów pod względem wydajności DNS. Odpowiadamy na zapytania DNS w mniej niż 30 milisekund na całym świecie i propagujemy rekordy DNS na całym świecie w mniej niż minutę.

Usługi brzegowe

Usługi brzegowe Oracle obejmują zarówno wiodące w branży usługi DNS, jak i bezkosztową ochronę DDOS opartą na DNS. Usługi dodatkowe obejmują zaporę sieciową aplikacji internetowych i usługę dostarczania poczty elektronicznej SMTP.

Poczta elektroniczna

Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery to usługa wysyłania poczty elektronicznej oparta na protokole SMTP, która zapewnia szybkie i niezawodne, zarządzane rozwiązanie wysyłania dużej ilości wiadomości e-mail, które muszą dotrzeć do skrzynek odbiorczych adresatów.

Ravello Service
Liczba produktów
Ravello Service

Oracle Cloud Infrastructure Ravello Service bezproblemowo wdraża istniejące centra danych oparte na platformie VMware lub rozwiązaniu KVM w Oracle Cloud Infrastructure, AWS lub GCP, bez żadnych modyfikacji maszyn wirtualnych, sieci ani pamięci masowej.

Alliance Data oszczędza 1 milion USD rocznie, uruchamiając krytyczne aplikacje w Oracle Cloud Infrastructure

Czołowa firma świadcząca usługi lojalnościowe i marketingowe przeniosła Oracle PeopleSoft i pół tuzina dodatkowych aplikacji biznesowych do Oracle Cloud.

Przykłady wdrożeń Cloud Infrastructure

 

Przenoszenie aplikacji do chmury

Oracle Cloud Infrastructure oferuje szereg unikalnych funkcji i narzędzi, które są ukierunkowane na pomoc w migracji lub uruchamianiu baz danych i aplikacji biznesowych Oracle z niezrównaną skalowalnością i niezawodnością. Do przeniesienia Oracle Applications wymagane są minimalne zmiany, co zmniejsza koszt i czas migracji do chmury.

Przenoszenie krytycznych dla misji aplikacji do chmury
 

Obciążenia wymagające dużej wydajności obliczeniowej

Nowa generacja infrastruktury chmury została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewniać co najmniej najwyższą wydajność w środowiskach lokalnych, umożliwiając firmom tworzenie najbardziej wymagających środowisk korporacyjnych i zarządzanie nimi w celu wykonywania obliczeń wymagających dużej wydajności i zadań związanych z przetwarzaniem wielkich ilości danych.

Chmura następnej generacji w skali przedsiębiorstwa (PDF)
 

Ochrona danych oparta na chmurze

Przenoszenie danych do chmury zapewnia firmom platformę umożliwiającą opłacalny, natychmiastowy dostęp do bezpiecznych danych oraz integralność danych w całym procesie tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

 

Tworzenie i wdrażanie natywnych aplikacji chmurowych

Wykorzystanie chmury do tworzenia, testowania i produkcji pozwala deweloperom na elastyczność i swobodę eksperymentowania oraz zapewnia skalowalność i dostępność operacji IT, przyspieszając wprowadzanie innowacji w firmie.

Dowiedz się więcej
DevOps o Oracle Cloud

Pierwsze w branży gwarancje dostępności, wydajności i możliwości zarządzania.

Klienci potrzebują niezawodnej chmury publicznej, której dostawca odpowiada za swój produkt i jakość świadczonych usług. Firma Oracle jako pierwsza w branży wprowadziła kompleksowe umowy o poziom usług (SLA) IaaS, które dają klientom chcącym przenieść swoje obciążenia do chmury niezbędną pewność jakości usług.

Umowa SLA Oracle Cloud Infrastructure dotyczy całej aplikacji, obejmując nie tylko ciągłą dostępność, ale także stały poziom wydajności i możliwość nieprzerwanego zarządzania infrastrukturą chmury, w której działają aplikacje i bazy danych o znaczeniu newralgicznym oraz modyfikacji tej infrastruktury.

Umowa SLA dotycząca dostępności Oracle Cloud Infrastructure obejmuje przetwarzanie danych, blokową i obiektową pamięć masową oraz rozwiązanie FastConnect. Umowa SLA dotycząca wydajności obejmuje blokową pamięć masową, lokalną pamięć masową NVMe i sieci chmurowe. Umowa SLA dotycząca możliwości zarządzania daje gwarancję dostępności dostarczonych interfejsów API służących do tworzenia usług IaaS i zarządzania nimi.

Oracle Advanced Customer Services dla aplikacji uruchamianych w Oracle Cloud Infrastructure

Bez względu na to, czy przenosisz swoje newralgiczne aplikacje Oracle do chmury, czy masz to już za sobą, Oracle Advanced Customer Services (ACS) pomoże zmaksymalizować zysk z inwestycji. Oferujemy największe w branży doświadczenie i szeroki wachlarz rozwiązań wspierających cykl życia innowacji technologicznych. Możemy pomóc przyspieszyć transformację, oferując:

Biblioteka Oracle Cloud Infrastructure Learning

Przewodnik: Cloud Infrastructure od podstaw

Przewodnik: Oracle Cloud Infrastructure od podstaw

Oracle Cloud Infrastructure to rozwiązanie opracowane specjalnie dla przedsiębiorstw. Odkryj, jak łatwo jest osiągnąć wyjątkową wydajność przy użyciu odpowiednich narzędzi obliczeniowych, pamięci masowej i sieciowych.

E-book: Przenieś się do chmury z Oracle IaaS

E-book: Przenieś się do chmury z Oracle IaaS

Poznaj prawdziwe historie klientów i dowiedz się, jak Oracle IaaS może przekształcić Twoją organizację.

451 Research o ofertach Cloud Infrastructure firmy Oracle

451 Research o ofertach Oracle Cloud Infrastructure

Poznaj pogląd 451 Research na możliwości, jakie oferuje rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure, i jego przewagę nad konkurencją w dziedzinie infrastruktury chmurowej.

E-book: Infrastructure as a Service — przewodnik dla laików

E-book: Infrastructure as a Service — przewodnik dla laików

Odblokuj bardziej przewidywalną, wydajną platformę dla Twojej infrastruktury. Sprawdź IaaS już dziś.

E-book: Udana migracja do chmury

E-book: Udana migracja do chmury

Poznaj wyzwania związane z migracją i sposób, w jaki inni w płynny sposób przeszli do chmury.

Przykłady zastosowania Oracle Cloud Infrastructure

Logotyp Darling Ingredients

Darling Ingredients osiąga elastyczność z Oracle Cloud Infrastructure

 

Darling Ingredients przenosi newralgiczne aplikacje do chmury, zmniejszając koszty utrzymania wewnątrz firmy i jednocześnie zwiększając możliwości infrastruktury poprzez przeniesienie aplikacji ERP i analitycznych do chmury.

Logotyp FireEye

FireEye korzysta z rozwiązania Oracle Cloud Infrastructure

 

FireEye, czołowa technologia powstrzymywania ataków na cyberzabezpieczenia, opiera swoją infrastrukturę na rozwiązaniu firmy Oracle. Dzięki mocy Oracle Cloud Infrastructure FireEye może sprostać ekstremalnym wymaganiom związanym z blokowaniem kampanii spamowych, oprogramowania ransomware, spear-phishingu, ataków polegających na podszywaniu się i innych zagrożeń.

Logotyp Truegreen

TruGreen osiąga 4 do 5 razy większą szybkość działania

 

TruGreen, największa firma zajmująca się pielęgnacją trawników w Stanach Zjednoczonych, zyskała elastyczność dzięki przejściu na rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure. Umożliwia ono dostarczanie nowych funkcji i innowacji o krytycznym znaczeniu, dzięki czemu TruGreen spodziewa się obniżenia kosztów o 30% do 40% we wszystkich obszarach.

Logotyp OceanX

Oracle Cloud Infrastructure trzykrotnie zwiększa wydajność w OceanX

 

OceanX, platforma subskrypcji w branży inspiracji, przeszła z AWS do Oracle, co doprowadziło do obniżenia TCO na poziomie 30% i zwiększenia szybkości działania o 300%. Oracle Cloud Infrastructure umożliwia większą elastyczność i obniżenie kosztów,­—pozwalając OceanX skupić się na innowacjach.