Warsztaty na temat Autonomous Database: Doświadcz różnicy

Samodzielna baza danych Oracle może z łatwością zwiększyć wydajność DBA, programisty, informatyka lub specjalisty LOB. Weź udział w warsztatach, aby stać się częścią autonomicznej rewolucji i agentem zmiany napędzającym szybsze innowacje.

Chcesz przejść do chmury?

Firmy, które korzystają z chmury obliczeniowej, stale przewyższają mniej elastycznych użytkowników. Dowiedz się, jak wypada Twoja strategia chmurowa w porównaniu z liderami branży.

Optymalizuj i wprowadzaj innowacje dzięki technologiom automatyzacji

Zapoznaj się z badaniami firmy Forrester na temat strategicznego wpływu automatyzacji, SI i robotyki na wartość firmy.

Autonomous Database: Usiądź wygodnie, odpręż się i pozwól Oracle prowadzić.
Autonomous Database: Usiądź wygodnie, odpręż się i pozwól Oracle prowadzić.

Zalety Cloud Platform od Oracle

Dużej części organizacji i aplikacji nie przeniesiono do chmury, w tym codziennych zadań informatycznych, niezbędnych firmom do pozostania w branży, takich jak: śledzenie zapasów, zarządzanie pracownikami, analiza danych i prowadzenie fabryk. Większość organizacji spędziła lata, a nierzadko dziesięciolecia, budując zaufaną platformę informatyczną dla tych funkcji i nie zamierzają one przekazywać ich dostawcy usług chmurowych, który nie rozumie wymagań informatycznych przedsiębiorstwa.

Chociaż wielu ekspertów sugeruje, że wdrażanie chmury jest jeszcze w powijakach, pojawiły się nowe opinie na temat kolejnego etapu rozwoju chmury, €przynoszącego coś więcej niż oszczędności kosztów w firmie i stanowiącego podstawę do pionierskich, przełomowych innowacji i rewolucjonizującego całe branże.

Oferta Oracle Cloud Platform służy jako podstawa do budowy, integracji, monitorowania i zabezpieczania wszystkich aplikacji, w tym zadań newralgicznych dla działania firmy. Oracle Cloud Platform dostarcza najszerszy na rynku zestaw otwartych i opartych na standardach narzędzi, obejmujący zarządzanie danymi, tworzenie aplikacji, integrację, analitykę i big data, zarządzanie systemami oraz bezpieczeństwo.

  • Nowe technologie wplecione w naszą chmurę: Firma Oracle wbudowała nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję, samouczenie się maszyn, blockchain i Internet of Things (IoT) w usługi swojej platformy, co umożliwia firmom korzystanie z tych technologii w celu tworzenia aplikacji o znaczeniu newralgicznym dla firmy, wdrażania nowych modeli biznesowych i tworzenia nowych wartości biznesowych.
  • Funkcje autonomiczne, które zmieniają oblicze IT: Oracle Autonomous Database stanowi kulminację czterech dekad innowacji technologicznych z integracją funkcji autonomicznych, które mogą przekształcić podejście klientów do IT, umożliwiając im uwolnienie ich budżetów i zasobów oraz zmniejszenie ryzyka przy jednoczesnym skoncentrowaniu się na rozwoju działalności i wprowadzaniu innowacji.
  • Zabezpieczenia chmurowe na każdym poziomie. Oracle Autonomous Database zapewnia funkcje samozabezpieczania i samonaprawy, ułatwiające ograniczenie ryzyka poprzez uniknięcie kosztów naruszenia integralności danych, ewentualnego uszczerbku na reputacji i utraty przychodów. Oprócz zabezpieczenia danych Oracle oferuje bezpieczne warstwy ochrony użytkowników, aplikacji, danych i infrastruktury. Usługi zabezpieczeń chmurowych Oracle pomagają w zapobieganiu, wykrywaniu, eliminowaniu i przewidywaniu wyrafinowanych zagrożeń bezpieczeństwa, począwszy od „rdzenia”€ danych aż po „obrzeża” sieci.
Nieograniczony wybór

Elastyczne opcje wdrażania dostosowane do strategii biznesowej

Zacznij działać w chmurze

Oracle Cloud oferuje wszechstronną platformę zarządzania danymi dla tradycyjnych i nowoczesnych aplikacji, w tym pierwszą na rynku autonomiczną bazę danych. Oracle Cloud specjalnie zaprojektowano i zoptymalizowano w celu osiągnięcia wysokiej wydajności baz danych, jak również do obsługi dużej ilości danych big data i strumieniowych obciążeń.

Przejdź do chmury

Zautomatyzowane narzędzia Oracle bezproblemowo przenoszą lokalną bazę danych do Oracle Cloud praktycznie bez przestojów. Oracle Database Cloud Service wykorzystuje te same standardy, produkty i umiejętności, których obecnie używasz lokalnie, co ułatwia przenoszenie obciążeń bazy danych do chmury publicznej. Możesz zachować kontrolę i uzyskać lepszą wydajność dzięki ujednoliconemu zarządzaniu lokalnemu i w środowisku chmury.

Cloud at Customer

Nie możesz przenieść danych lub aplikacji do chmury publicznej? Pozwól firmie Oracle udostępnić chmurę publiczną za zaporą przy użyciu rozwiązania Oracle Cloud at Customer. Nadal kontrolujesz dane i ich miejsce. Firma Oracle świadczy usługi i zarządza nimi w oparciu o zasady działania klienta, który subskrybuje tylko potrzebne usługi związane z infrastrukturą, platformą i oprogramowaniem.

Lokalnie

Oracle Database 18c, najnowsza generacja najpopularniejszej na świecie bazy danych i kluczowego składnika Oracle Autonomous Database, jest dostępna w Oracle Database Cloud i lokalnie.

Co nowego

Oracle Autonomous Database

Oracle Autonomous Database jest prawdopodobnie najważniejszym produktem w historii Oracle. Dzięki integracji sztucznej inteligencji (SI) i samouczenia się maszyn stanowi ona kulminację czterech dekad innowacji technologicznych. Pozwala to radykalnie zmienić sposób wdrażania przez firmy innowacji poprzez uproszczenie procesów, zwiększenie efektywności, a także umożliwienie przedsiębiorstwom uwolnienia zasobów i koncentracji na innowacjach.

Oracle Cloud Platform — sprawdź różnicę

Dowiedz się

Bring Your Own License i opcje uniwersalnego kredytu

Poznaj szczegóły dotyczące cennika programu Oracle BYOL

Wypróbuj

Oracle Cloud Platform to kompleksowe, oparte na standardach połączenie technologii Oracle i open source

Przetestuj Oracle Cloud Platform

Kup

Doświadcz jutra, już dziś efektywnie tworząc, wdrażając, integrując, zabezpieczając i zarządzając wszystkimi aplikacjami korporacyjnymi.

Płać za wykorzystane zasoby

Usługi Cloud Platform

Tworzenie aplikacji
Liczba produktów
Oracle API Platform Cloud Service

Monitorowanie i zabezpieczanie całego cyklu życia interfejsów API oraz zarządzanie nimi.

Oracle Blockchain Cloud Service

Bezpieczne i niezawodne rozszerzanie procesów biznesowych i przyspieszanie transakcji B2B.

Oracle Digital Assistant

Szybko twórz asystentów cyfrowych, którzy mogą zaoferować wiele umiejętności opartych na SI z wielu systemów zaplecza, takich jak ERP, HCM i CX.

Oracle Mobile Cloud

Twórz, wdrażaj i zarządzaj aplikacjami mobilnymi, które łatwo łączą się z dowolnym systemem zaplecza.

Oracle Application Container Cloud Service

Twórz 12-czynnikowe aplikacje chmurowe na nowoczesnej platformie wielojęzycznej.

Oracle Cloud Infrastructure Registry

Bezpiecznie przechowuj i udostępniaj obrazy kontenerów Docker.

Oracle Container Engine for Kubernetes

Skorzystaj z w pełni zarządzanej usługi koordynacji kontenerów Kubernetes klasy korporacyjnej.

Oracle Container Pipelines

Przyśpiesz tworzenie oprogramowania za pomocą potoku ciągłej integracji i dostaw (CI/CD).

Oracle Database Cloud Service

Obsługuj różnej wielkości obciążenia, od obciążeń związanych z tworzeniem i testowaniem aplikacji po duże obciążenia produkcyjne.

Oracle Developer Cloud Service

Uzyskaj platformę serwerową do zespołowego tworzenia i udostępniania aplikacji.

Oracle Java Cloud Service

Osiągnij łatwe, szybkie i elastyczne wdrażanie dowolnych aplikacji w technologii Java.

Oracle Messaging Cloud Service

Podłącz wszelkie aplikacje internetowe i urządzenia łączące się z Internetem do chmury i do infrastruktury lokalnej.

Analityka biznesowa
Liczba produktów
Oracle Analytics Cloud

Umożliwiaj wgląd i podejmowanie decyzji na podstawie danych za pomocą jednej platformy analitycznej klasy korporacyjnej.

Cloud at Customer
Liczba produktów
Oracle Big Data Cloud at Customer

Oracle Big Data Cloud at Customer to rozwiązanie umożliwiające korzystanie z wszystkich zalet Oracle Big Data Cloud Service klientom potrzebującym lokalnej platformy do pracy z dużymi wolumenami danych.

Oracle Database Exadata Cloud at Customer

Oracle Database Exadata Cloud at Customer to rozwiązanie przeznaczone dla klientów potrzebujących lokalnej bazy danych.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o portfelu rozwiązań Oracle Cloud at Customer.

Zarządzanie obiegiem treści i obsługą
Liczba produktów
Oracle Content and Experience Cloud Service

Obsługa zarządzania treściami w wielu kanałach i przyspieszanie ich udostępniania.

Integracja danych
Liczba produktów
Oracle Data Integration Platform Cloud

Oracle Data Integration Platform Cloud to oparta na chmurze platforma integracji danych nowej generacji, która słucha użytkowników, uczy się na podstawie interakcji z użytkownikami i podejmuje działania naprawcze odpowiednio do różnych wzorców użytkowania.

Oracle Internet of Things Cloud Service

Nawiązywanie połączenia, analiza danych o urządzeniach i ich integracja z procesami i aplikacjami biznesowymi.

Zarządzanie danymi
Liczba produktów
Oracle Big Data Cloud

Uzyskaj zaawansowane możliwości rozwiązań Hadoop i Spark w ramach bezpiecznej, zautomatyzowanej i wysoko wydajnej usługi.

Oracle Big Data Cloud Service

Uzyskaj zaawansowane możliwości rozwiązań Hadoop i Spark w ramach bezpiecznej, zautomatyzowanej i wysoko wydajnej usługi.

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Service

Skorzystaj z w pełni zarządzanej, autonomicznej, wysoko wydajnej i elastycznej usługi chmurowej do obsługi hurtowni danych.

Oracle Database Backup Service

Przechowuj dane kopii zapasowych i uzyskuj do nich dostęp dzięki niezawodnemu, skalowalnemu obiektowemu przechowywaniu danych.

Oracle Database Cloud Service

Obsługuj różnej wielkości obciążenia, od obciążeń związanych z tworzeniem i testowaniem aplikacji po duże obciążenia produkcyjne.

Oracle Database Cloud Service—Zasoby fizyczne

Uzyskaj niezmiennie wysoką wydajność bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wirtualizacją.

Oracle Database Exadata Cloud at Customer

Uzyskaj zaawansowane możliwości Oracle Database Cloud w infrastrukturze lokalnej.

Oracle Database Exadata Cloud Service

Doświadcz ogromnych możliwości rozwiązania Oracle Exadata for Oracle Cloud.

Oracle Database Exadata Express Cloud Service

Przyśpiesz tworzenie nowoczesnych aplikacji. Nadaje się znakomicie do niewielkich i średnich ilości danych.

Oracle Event Hub Cloud Service

Uzyskaj zaawansowane możliwości systemu Kafka — zarządzanej, przesyłającej strumieniowo dane platformy zintegrowanej z Oracle Cloud.

Oracle Exadata Cloud Service—Zasoby fizyczne

Uzyskaj najwyższą wydajność, dostępność i niezawodność dzięki wdrożeniu usług Oracle Cloud Infrastructure.

Oracle MySQL Cloud Service

Korzystaj z bezpiecznej, niskobudżetowej bazy danych MySQL klasy korporacyjnej.

Oracle Autonomous NoSQL Database Cloud Service

Uzyskaj przepustowość na żądanie i udostępnianie w oparciu o pamięć masową.

Integracja klasy korporacyjnej
Liczba produktów
Oracle API Platform Cloud Service

Monitorowanie i zabezpieczanie całego cyklu życia interfejsów API oraz zarządzanie nimi.

Oracle Integration Cloud Service

Łatwe łączenie aplikacji Oracle z aplikacjami innych producentów.

Oracle SOA Cloud Service

Uzyskaj zaawansowaną integrację i koordynację aplikacji.

Bezpieczeństwo
Liczba produktów
Oracle CASB Cloud Service

Uzyskaj lepszy wgląd w całą infrastrukturę chmurową przedsiębiorstwa dzięki narzędziu do automatyzacji zabezpieczeń.

Oracle Configuration and Compliance Cloud Service

Ocena i likwidacja skutków naruszeń zabezpieczeń z wykorzystaniem stanowiących branżowy standard testów wzorcowych i niestandardowych zasad.

Oracle Identity Cloud Service

Bezpieczna tożsamość na żądanie na potrzeby nowoczesnych aplikacji.

Oracle Security Monitoring and Analytics Cloud Service

Szybko wykrywaj i badaj zagrożenia lokalne i w chmurze, a następnie usuwaj skutki ich działań.

Zarządzanie systemami
Liczba produktów
Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service

Uzyskaj wszystkie informacje przedsiębiorstwa na temat wydajności użytkowników i aplikacji na bezpiecznej, ujednoliconej platformie do pracy z dużymi wolumenami danych (big data).

Oracle Configuration and Compliance Cloud Service

Ocena i likwidacja skutków naruszeń zabezpieczeń z wykorzystaniem stanowiących branżowy standard testów wzorcowych i niestandardowych zasad.

Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service

Monitorowanie całej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa lokalnie lub w chmurze — z poziomu jednej platformy.

Oracle IT Analytics Cloud Service

Wgląd w wydajność, dostępność i możliwości aplikacji i infrastruktury.

Oracle Log Analytics Cloud Service

Wyszukiwanie, analiza i korelowanie danych w celu szybszego rozwiązywania problemów i podejmowania lepszych decyzji.

Oracle Orchestration Cloud Service

Planowanie i wykonywanie zadań oraz generowanie raportów na ten temat w skali całej chmury.

Oracle Security Monitoring and Analytics Cloud Service

Szybko wykrywaj i badaj zagrożenia lokalne i w chmurze, a następnie usuwaj skutki ich działań.

Rozpocznij

Przykłady wdrożeń Cloud Platform

 

Migracja obciążeń

Przenieś aplikacje, bazy danych i maszyny wirtualne (VM) do chmury bez kosztów i komplikacji związanych z ręczną migracją i przekodowywaniem.

Chmura od podstaw: Przenieś każdą aplikację do Oracle Cloud (PDF)
Przenieś wszystkie zadania już dziś
 

Zarządzanie danymi przedsiębiorstwa

Obsługuj każdą aplikację za pomocą zintegrowanej, kompleksowej i zautomatyzowanej platformy do zarządzania usystematyzowanymi lub nieusystematyzowanymi danymi.

Chmura od podstaw: Uruchamianie krytycznych baz danych w chmurze (PDF)
Wyciągnij więcej ze swoich danych
Poznaj Oracle Autonomous Database
 

Uzyskanie lepszego wglądu w sytuację przedsiębiorstwa, aby ułatwić jego transformację

Wizualizacja wyników biznesowych poprzez zadawanie dowolnych pytań dotyczących danych firmy. Wyjście poza ramy pulpitów z raportami, aby dostrzec ukryte sygnały i uzyskać odpowiedzi na pytania, na które jeszcze nie odpowiedziano.

Chmura od podstaw: Platformy zarządzania danymi: Przekształcanie analityki przedsiębiorstwa (PDF)
Uzyskuj wgląd szybciej
 

Tworzenie i wdrażanie aplikacji

Wspieraj ciągły rozwój i oferuj szeroki wachlarz opcji wdrożeniowych.

Chmura od podstaw: Tworzenie aplikacji przy użyciu Oracle Cloud (PDF)
Osiągnij sprawność w tworzeniu aplikacji
 

Łącz i rozszerzaj aplikacje

Połącz aplikacje, dane, interfejsy API i procesy w aplikacjach Oracle i innych firm, zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Rozszerzaj możliwości aplikacji, aby się wyróżnić. Wdrażaj nowe technologie, zabezpiecz swoje przedsiębiorstwo i kieruj się mądrzejszymi wnioskami.

Chmura od podstaw: Integruj i automatyzuj procesy biznesowe (PDF)
Zintegruj firmę, zwiększ swój zasięg
 

Zabezpieczaj chmury hybrydowe i zarządzaj nimi

Uzyskaj praktyczny wgląd w funkcjonowanie infrastruktury informatycznej i gotowe zabezpieczenia bez kosztownych inwestycji w infrastrukturę lokalną.

Chmura od podstaw: Oracle Management Cloud (PDF)
Chmura od podstaw: Zabezpieczaj chmury hybrydowe i zarządzaj nimi (PDF)
Modernizuj szybko dzięki Oracle Management Cloud
Uzyskaj wszechstronne zabezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb

Przykłady zastosowania Cloud Platform u klientów

Hertz przyspiesza realizację projektów informatycznych dzięki rozwiązaniu Oracle Autonomous Data Warehouse

Rozwiązanie Oracle Autonomous Data Warehouse umożliwia firmie Hertz Corporation przyspieszenie realizacji projektów informatycznych i zapewnienie lepszej obsługi klienta dzięki skróceniu czasu konfiguracji bazy danych z kilku tygodni do kilku minut.

Marlette Funding uzyskuje lepszą widoczność zagrożeń dzięki Oracle CASB

Oracle Cloud Access Security Broker pozwala Marlette Funding uzyskać pełną widoczność zagrożeń oraz zapewnia bezpieczeństwo i zgodność w zakresie ich obecności w chmurze

QLX udostępnia kibicom bardziej przyjazne środowisko dzięki rozwiązaniu Oracle Autonomous Data Warehouse

Rozwiązanie Oracle Autonomous Data Warehouse w połączeniu z analizami opartymi na samouczeniu się maszyn pozwala firmie QLX Consulting oferować bardziej przyjazne środowisko dla kibiców sportowych.

Chmura Oracle wspiera technologie sztucznej inteligencji firmy Veritone

Veritone to firma specjalizująca się w opracowywaniu technologii sztucznej inteligencji, która wykorzystuje ogromne ilości danych i potrzebuje niezwykle zaawansowanych możliwości z zakresu ich przetwarzania. Oracle Pipelines oferuje idealne rozwiązanie.

Modne

Co nowego w PaaS

Usługi Oracle Cloud Services zoptymalizowane pod kątem technologii Intel

Procesory Intel® Xeon® najnowszej generacji zapewniają wydajność i ochronę, których potrzebuje Twoja firma. Dzięki nim powstała elastyczna, skalowalna i niezawodna platforma Oracle Cloud, której zaawansowane funkcje i możliwości pozwolą Ci pokonać obciążenia wymagające przetwarzania nawet największych ilości danych.